Impuls Comercial

El comerç

Oferim estudis, dictàmens i informes d’anàlisis d’estratègies de desenvolupament del teixit comercial local i ens fem càrrec de la seva implementació sobre el terreny.

  • Plans de foment del comerç urbà
  • Estudis de modernització de mercats
  • Campanyes de fidelització comercial
  • Campanyes de dinamització comercial
  • Estudis de mercat
  • Benchmarking
  • Segmentació
  • Definició del públic objectiu
  • Elaboració de l’estat del mercat
  • Millora de l’efectivitat de la força de vendes