Fundraising

Som especialistes en cercar fons pel vostre projecte. Actuem com a mediadors en Fundraising, establim un conjunt d’estratègies per obtenir recursos o finançament. Amb tècniques de màrqueting, negociació, xarxes i contactes, dirigits a la captació de fons i recursos.
És molt aconsellable, imprescindible en els moments actuals  tenir una estratègia de fundraising en qualsevol organització per que es tracta de planificar a curt, mitjà o llarg termini la supervivència dels projectes, de les accions i de les pròpies organitzacions.