Nota Legal

NOTA LEGAL

Textes legals Versión 1 04-2018

1.1 Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

DACOINICIATIVES, és el titular del portal web dacoiniciatives.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web domiciliada a: Carrer Casimir Plana, 12 – 17800 OLOT, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic david@dacoiniciatives.com.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del portal web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per DACOINICIATIVES en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIó SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

DACOINICIATIVES no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i DACOINICIATIVES no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de DACOINICIATIVES .com, ni es responsabilitza de cap pèrdua , reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle , tant en connectar al portal web DACOINICIATIVES .com com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal web.

RENúNCIA I LIMITACIó DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. DACOINICIATIVES pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web tenen la finalitat informativa en quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present portal Web.

INFORMACIó SOBRE LA EXEMPCIó DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TèCNICA I DE CONTINGUT

DACOINICIATIVES declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, DACOINICIATIVES no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

DACOINICIATIVES no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que DACOINICIATIVES realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIó RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de DACOINICIATIVES .

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de DACOINICIATIVES i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de DACOINICIATIVES .

3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per la DACOINICIATIVES . En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de DACOINICIATIVES no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” DACOINICIATIVES .com.

5. Els distintius (marques, noms comercials) de DACOINICIATIVES estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de DACOINICIATIVES .

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per DACOINICIATIVES pel que vam realitzar el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i que la seva informació personal estigui en lloc segur.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIó PERSONAL

DACOINICIATIVES mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del compte a DACOINICIATIVES , ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a DACOINICIATIVES , perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRòNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’))

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li demani informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de DACOINICIATIVES , o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent del autoritzat per DACOINICIATIVES , ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ( ‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-fraudulent.

DACOINICIATIVES utilitza el domini “DACOINICIATIVES .com” pels seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: dacoiniciatives@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals..

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “DACOINICIATIVES ” al seu URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de DACOINICIATIVES .

Si tot i així vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignórela i considérela com fraudulenta..

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Envieu un correu electrònic a l’adreça david@dacoiniciatives.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. A l’adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenvieu-a david@dacoiniciatives.com i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

INFORMACIó AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIó DE CONFLICTES @ E-commerce.

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.

D’acord amb l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia “.

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades , l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de DACOINICIATIVES , SL, [d’ara endavant DACOINICIATIVES ], amb domicili social al Carrer Casimir Plana, 12 – 17800 OLOT , Correu electrònic david@dacoiniciatives.com, per tal d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix DACOINICIATIVES .TEXT LEGAL

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça david@dacoiniciatives.com i indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIó”.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i si procedeix de, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent adreça: Carrer Casimir Plana, 12 – 17800 OLOT o bé enviant-lo per correu electrònic david@dacoiniciatives.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIó dE DADES”.

POLíTICA DE PRIVACITAT

DACOINICIATIVES està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del sitio web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] s’informa als Usuaris de DACOINICIATIVES .com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten a la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

DACOINICIATIVES considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privadesa, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals. Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present document DACOINICIATIVES informa:


1- Titularitat dels Tractaments

DACOINICIATIVES amb domicili social a: Carrer Casimir Plana, 12 – 17800 OLOT , és el titular de diferents tractaments. En concret, les dades recaptats a través de la present web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als quals li serà aplicada la present política de privacitat.

2- Recollida i Tractament de dades

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web DACOINICIATIVES .com.

b. Resoldre les qüestions formuladas i remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de productes o serveis del portal titularitat deDACOINICIATIVES .

2.2- Encarregat del Tractament

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

2.3-Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la Web esmentada anteriorment, l’interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades a l’esmentat tractament, sent objecte d’tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè DACOINICIATIVES , envieu informació periòdica i informar dels nostres serveis. Si bé podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça david@dacoiniciatives.com indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIó”.

3- Mesures de Seguretat

DACOINICIATIVES ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4- Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de DACOINICIATIVES , podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, per tal de poder exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.n.

A.-El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– Enviar un correu electròic a: david@dacoiniciatives.com.
– Comunicació per escrit dirigida a: DACOINICIATIVES , Carrer Casimir Plana, 12 – 17800 OLOT

DACOINICIATIVES , procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos. DACOINICIATIVES , procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret de portabilitat podran ser exercit, d’acord amb les següents previsions, sempre que el interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercit, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

5- Canvi de Normativa

DACOINICIATIVES , es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: david@dacoiniciatives.com.

1.3 Política de cookies

Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari i ens permet reconèixer-ho. El conjunt de “cookies” ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos controlar quines pàgines troben els nostres usuaris útils i què no.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat de la nostra web. Recordeu que les Cookies no poden danyar el seu equip i que, en canvi, el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

La informació que li proporcionem a continuació, l’ajudarà a comprendre els diferents tipus de Cookies:

Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del seu navegador fins que abandoni la pàgina web, per la qual cosa cap queda registrat en el disc dur de l’usuari. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes Cookies, serveixen per analitzar pautes de trànsit de la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitant el seu ús

Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i la nostra web les llegeix cada vegada que vostè realitza una nova visita. Una galeta permanent posseeix una data d’expiració determinada. La galeta deixarà de funcionar després d’aquesta data. Les fem servir generalment, per facilitar els serveis de compra i registre.

Cookies polivalents: Una cookie pot utilitzar-se per diverses finalitats, per la qual cosa únicament podrà estar exempt del requisit de consentiment si totes i cadascuna de les finalitats per les quals s’utilitzi estan individualment exemptes del requisit de consentiment.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programari “navegador”. No obstant això, DACOINICIATIVES , no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

Exemples de configuració de les Cookies en diferents navegadors:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorer: https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042

Els informem que DACOINICIATIVES , en el seu domini DACOINICIATIVES .com no utilitza cap tipus de “cookies”, pel tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

COOKIES PRòPIAS

  • Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el spam.

COOKIES DE TERCERS

  • Google Analytics: Emmagatzema les Cookies per a poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google.
  • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies Cookies per tu en punxar en botons del tipusM’agrada – Compartir.

Un cop llegida tota la informació facilitada, vam avisar a l’usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització de les seves navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, en els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques estarà prestant el seu consentiment per la utilització dels referits mecanismes.