Política de Privadesa

Política de privacitat

De conformitat al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades , l'informem de la nostra política de privacitat:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

El Responsable del tractament de les seves dades personals és DACOINICIATIVES amb domicili al Carrer Casimir Plana, 12 – 17800 OLOT. A efectes de qualsevol comunicació el nostre correu electrònic és david@dacoiniciatives.com.

Amb quines finalitats es recullen les seves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de la nostra pàgina web, així com les dades a les que DACOINICIATIVES accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta o sol·licitud realitzada a traves de la pàgina web, seran recollides amb la finalitat de poder prestar els serveis i donar resposta a consultes o sol·licituds que ens plantegi així com per enviar informació relacionada que creguem que pot ser del seu interès.

Quan de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades mentre es mantingui la relació contractual i durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Tindrà dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a que siguin rectificades o suprimides, a l’oposició o limitació del seu tractament i el dret a la portabilitat.

També tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Per exercitar els seus drets pot enviar un correu electrònic al Responsable del tractament a david@dacoiniciatives.cat

A qui li comunicarem les seves dades?

DACOINICIATIVES només cedirà les seves dades a tercers després d’haver obtingut un consentiment previ.

Canvi de Normativa

DACOINICIATIVESes reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

 

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: david@dacoiniciatives.com.