El Turisme

Promovem el turisme sostenible

Fem projectes d’anàlisi de l’entorn, del potencial de la gestió i viabilitat de territoris per revalorar els recursos turístics.
Estudiem estratègies empresarials de productes turístics per al desenvolupament sostenible i eficient dels territoris i les seves empreses.
• Comercial i màrqueting
• Auditoria de diagnòstic
• Plans de màrqueting
• Gestió de clients
• Fidelització i vinculació de clients
• Disseny de canals
• Internet