Màrqueting de patrocini

Les nostres primeres experiències en el món del patrocini van ser en l’àmbit dels esdeveniments. Una marca ja no és el que li expliquem al consumidor, sinó que és, cada cop més, el que els consumidors en diuen. És un concepte senzill que moltes organitzacions no reconeixen. Un acord de patrocini simplement ofereix a la seva organització el privilegi de connectar-se amb els consumidors a través d’alguna cosa que ja han decidit que els importa, ja sigui un equip esportiu o un esdeveniment..

Si vostè està considerant la possibilitat d’invertir en un patrocini, cal conèixer opinions de tercers que expliquin com els ha anat aquesta experiència. En aquest sentit, conèixer les opinions de marques que anteriorment han actuat com a patrocinadores o fins i tot demanar informació als organitzadors sobre la retroalimentació donada pels assistents (en el cas que es tracti d’un esdeveniment que es realitzi amb certa periodicitat), pot aportar importants pistes per saber si dur a terme tal mecenatge val la pena.

Un altre important criteri per prendre aquesta decisió té a veure amb la trajectòria i experiència dels organitzadors i persones que es troben darrere d’allò que sigui objecte del patrocini. Tenint en compte que la marca com a patrocinadora passa a formar part d’experiències i activitats que depenen en gran mesura de tercers i que no estan sota el seu control total, la reputació d’aquests tercers es torna un aspecte crític, donat que se’ls està fent entrega del seu principal actiu. Val a dir que els patrocinis comporten riscos d’organització i logística. Comptar amb un equip responsable que minimitzi les possibilitats que alguna cosa surti malament i perjudiqui la marca ha de ser un dels principals aspectes a tenir en compte.

Un bon criteri per determinar a priori l’efectivitat d’un patrocini rau en la capacitat que té el patrocinat per suscitar converses i generar mencions en mitjans i publicacions. Gràcies al fet que a través de les xarxes socials i d’Internet podem fer seguiment de les repercussions que ha tingut pràcticament qualsevol cosa que ens interessi, no és difícil adonar-se i mesurar l’impacte que ha pogut tenir alguna cosa en el passat i efectivament adonar-nos si resulta cridaner per a la gent i els mitjans.

Com dèiem al principi, un patrocini ha d’ajudar a reforçar el posicionament o a millorar la imatge d’una marca generant associacions favorables. Si l’opció va en contra del seu posicionament o no té una relació clara amb els valors de l’empresa s’ha de descartar. En aquest sentit, una altra qüestió que ha de preocupar té a veure amb les marques que tradicionalment han patrocinat una causa que sigui del nostre interès, ja que si diverses d’elles no gaudeixen de bona imatge o per exemple generalment s’admeten molts patrocinadors en una gran varietat de categories de tot tipus, això també pot portar a confusions que no aporten res a la marca i, per contra, la poden perjudicar.

A Daco Iniciatives oferim un acurat estudi i un pla de màrqueting de patrocini per rendibilitzar al màxim la inversió que en aquest àmbit pot fer una empresa.