PROGRAMA ERASMUS EMPRESARIAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA

Programa Erasmus Empresarial de la Cambra de Comerç de Girona
Video explicatiu del Programa Erasmus Empresarial que ofereix la Cambra de Comerç de Girona. Està destinat a emprenedors que vulguin realitzar una estada remunerada a una empresa europea i a empreses de l’Estat que vulguin acollir emprenedors europeus.