Del “gat per llebre” de les preferents al “gat amagat” de les rendes assegurades

A mesura que compleixes anys penses que et cal fer un racó per quan et jubilis. I.. quan arriba el dia de cobrar el Pla de Pensions i el banc t’ofereix una renda assegurada. Què fas?

En aquests moments que les entitats financeres estant a la UVI, s’empesquen unes estratègies molt agressives i poc sòlides. Els bancs intenten evitar per tots els mitjans el pagament de la prima de jubilació. T’ofereixen el seu producte estrella argumentant que si cobres la prima que et correspon, Hisenda et farà pagar un ull de la cara. Després d’uns argumentaris de venda que et fan sospitar et llegeixes la lletra menuda i …

“La renda assegurada del Pla de Pensions es garantiria mitjançant la pòlissa col·lectiva indicada, subscrita entre el promotor i l’assegurador, a favor del Pla de Pensions. La renda mensual indicada és bruta i s’abona mentre visqui algun dels assegurats. Aquesta renda constitueix un rendiment que tributa a l’impost de la renda  de les persones físiques com a rendiment del treball. El CAPITAL DE DEFUNCIÓ s’abonarà a la defunció de l’últim assegurat. En cas de sol·licitar el rescat de l’operació d’assegurança per al cobrament de la prestació del Pla en forma de capital, el valor de rescat estarà en funció del valor del mercat de la inversió vinculada. En cas que el càlcul del valor del rescat resulti superior a la provisió matemàtica., el valor del rescat serà la provisió matemàtica més el 75% d’aquest excés… “

En resum, et volen col·locar un producte financer que si bé té un minsos rendiments mensuals, el capital no és líquid i alhora t’apliquen una fórmula per la qual aquest és redueix gairebé a la meitat, sempre i quan tinguis la sort de complir les múltiples condicions per cobrar-lo.

Una gran part de les retallades que patim són degudes a la manca d’ eficiència dels gestors de les entitats financeres. Ara que ens apliquen unes retallades que ens les faran ballar magres, com a mínim els pròxims 7 anys, no pot ser que es permeti que els bancs continuïn oferint productes  tramposos. Hem de ser impecables amb la poca honradesa , la nul·la transparència i la desaforada cobdícia de les entitats financeres. Hem de ser consumidors intel·ligents i escollir de les entitats que ens ofereixen productes entenedors, fiables i sense gat amagat.